Biografija

Tekstilininkė, profesorė; aktyviai dalyvauja meno parodose bei projektuose Lietuvoje ir užsienyje.

Savo kūrybą suvokiu kaip meninio tyrimo būdą. Tai – tarsi eksperimentinė laboratorija, kurioje gimsta naujos pažinimo ir patirties formos. Kūrybos procesui labai svarbios yra inspiracijos, gaunamos iš aplinkos, gyvenimiškų situacijų, kasdienių reiškinių, informacijos šaltinių. Tuomet formuluoju klausimą ir imuosi tyrimo, vėliau gimsta meno objektas, jis demonstruojamas. Po to vyksta analizė, kaip kūrinys veikia aplinką. Ir dažniausiai ši patirtis įgalina atsirasti naujus postūmius ir inspiracijas, pradedančias naują kūrybos etapą.

1985 m. baigė Lietuvos Valstybinį dailės institutą (Vilniaus dailės akademija) tekstilės programą. Nuo 1990 m. dirba VDA Tekstilės katedroje. Nuo 1999 m. yra LDS narė. 2002 – 2011 m. buvo Tekstilės katedros vedėja. 2005 m. suteiktas VDA docentės pedagoginis vardas. Nuo 2008 m. išrinkta VDA Senato nare, mokslo ir meno komiteto pirmininke. 2011 – 2019 m. VDA Prorektorė studijoms, VDA Studijų komiteto pirmininkė 2011-2019 m. Nuo 2011 m. dirba profesorės pareigose. Nuo 2012 m. – tarptautinio profesinio tinklo ArcInTex narė. 2013 – 2014 m. – Lietuvos Rektorių konferencijos Studijų komiteto pirmininkė.

Tobulindama specialybės kompetencijas stažavosi Helsinkio industrinio meno ir dizaino universitete Suomijoje, Konstnarern Kollektiv Verkstad Stokholme, Švedijoje, West Dean meno koledže Anglijoje, Tasara audimo centre Indijoje.

eglegandabogdaniene