Dalykinių kompetencijų vystymas, edukacinė patirtis, profesinė veikla

1993 m. stažuotė Helsinkio industrinio meno ir dizaino universitete (Suomija) – išklausytas kursas „Šiuolaikinės tekstilės marginimo technoligijos“.

1994 m. šilkografinio marginimo kursai Konstnarern Kollektiv Verkstad Stokholme.

1994 m. klasikinio gobeleno audimo kursai West Dean meno koledže Anglijoje.

1997 m. Tarptautinis simpoziumas “Fiber. Netradicinių medžiagų ir technologijų pritaikymas kuriant meno objektus“. Muhu sala (Estija). 

2002 m. Studentų ir dėstytojų mainai pagal Socrates/Erasmus programą Galway-Mayo Institute of Technology (Airija); skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinė Lietuvos tekstilė“ ir „VDA Tekstilės katedros programos“, pravestas praktinis seminaras „Vėlimo technologijos pritaikymas, kuriant apimtinius objektus“.

2003 m. Tarptautinis audinių ir porceliano marginimo simpoziumas „Dialogai“. Zvartava (Latvija).

2003 m. 11-12 mėn. stažuotė Helsinkio Industrinio meno ir dizaino universitete pagal Leonardo da Vinci programą (susipažinimas su kompiuterinėmis staklėmis ir jų darbo eiga, naudojant Weaving Point 5 programą).

2005 m. gegužės 8-14 d. dalyvavo ECA Tarptautiniame menininkų suvažiavime “Europe, Artists Open Your Heart as a Carpet” Garikuloje ir Tbilisyje (Gruzijoje).

2005 m. kartu su Japonijos Kultūros centru Lietuvoje organizavo ir dalyvavo mokytojos iš Japonijos Hisako Tokitomo tradicinio japonų dažymo ir marginimo seminare. VDA Tekstilės katedra, Vilnius.

2007 m. Studentų ir dėstytojų mainai pagal Socrates/Erasmus programą Aukštojoje taikomosios dailės mokykloje L‘Ecole Superieure des Arts Appliques Duperre (Prancūzija). Skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinė Lietuvos tekstilė“ ir „VDA Tekstilės katedros programos“, pravestas praktinis seminaras „Vėlimo technologijos pritaikymas, kuriant apimtinius objektus“.

2008 m. Tarptautinė konferencija, University of East Anglia, Norwich, pranešimas „ Socialiniai tekstilės meno projektai VDA 2003-2007“.

2008m. Išklausyta Studijų kokybės centro organizuota  mokymo programa „Institucinis mokslo ir studijų institucijų vertinimas“, gautas pažymėjimas.

2008m. Studentų ir dėstytojų mainai pagal Socrates/Erasmus programą Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Textile and Fashion Design. Skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinė Lietuvos tekstilė“ ir „VDA Tekstilės katedros programos“, pravestas praktinis seminaras „Vėlimo technologijos pritaikymas, kuriant plokščius ir apimtinius objektus.

2008m. Darbas Švietimo ir mokslo ministerijos ir Švietimo aprūpinimo centro suburtoje grupėje, kuri parengė bendrojo lavinimo mokyklų gamtos mokslų, menų ir technologijų kabinetams būtinų mokymo priemonių aprašus ir paruošė jų technines specifikacijas. 

2009m. Tradicinio audimo ir marginimo kursai Tasara audimo centre, Indijoje.

2009m. Darbas Švietimo ir mokslo ministerijos konkurso tvarka suburtoje grupėje, kuri parengė pavyzdinę bendro lavinimo mokyklų technologijų egzamino programą. 

2009 m. Tarptautinė konferencija „Menas sveikatai: patirtis ir perspektyvos“.  Pranešimas  „ Meno laboratorija-tarpdisciplininio bendradarbiavimo iššūkiai“

2009 m. Tarptautinė CUMULUS konferencija „Tekstilės ir drabužių dizaino programos ir jų kaita“ Talino dailės akademija.

2009 m. Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje „MOKYMAS  TIKSLINĖSE GRUPĖSE DARBINGUMUI KELTI“ praktinių užsiėmimų vadovė. Seminarai Šakiuose, Anykščiuose, Kelmėje, Vilniuje.

2009 m.Tarptautinė Europos menų mokykla “Penki Vilniaus pojūčiai” Projekto organizatorius: VšĮ “LT-identity”, kūrybinės laboratorojos vadovė.

2010 m.Pranešimas „Saldžių sapnų, Judita…“ Konferencija “Mano teritorija!”organizatoriai – Vilniaus dailės akademija  ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija. Vilnius 

2010 m. Pranešimas „Jaunimas ir kultūra. Meno jėga. Tekstilės meno projektai išplėstame kontekste“ tarptautinėje konferencijoje „E U R O C I T I E S  Culture Forum”, Vinius.

2010 m.  Dėstytojų mainai pagal Nordic programą Latvijos dailės akademijoje. Skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinio tekstilės meno tendencijos  tarptautinės Lodzės tekstilės trienalės fone „ ir „VDA Tekstilės katedros programų atnaujinimas“.

2010 m. Studentų ir dėstytojų mainai pagal Erasmus programą Latvijos dailės akademijoje. Skaityta paskaita  „Šiuolaikinio taikomosios tekstilės tendencijos parodos MoOD kontekste. Naujausios tekstilės technologijos“, pravestas praktinis seminaras „Vėlimo technologijos pritaikymas, kuriant apimtinius objektus“.

2010 m. Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje „MOKYMAS  TIKSLINĖSE GRUPĖSE DARBINGUMUI KELTI“ praktinių užsiėmimų vadovė. Seminarai Šakiuose, Anykščiuose, Kelmėje, Vilniuje.

2010 m. Kvalifikacijos kėlimo kursai pagal projektą  “VDA Vilniaus Architektūros ir Dizaino fakulteto I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas“ (išklausyti mokymai: Efektyvus vadovavimas. Efektyvus laiko planavinmas ir darbu organizavimas. Sprendimų priėmimas ir permainų valdymas. Vadovavimas susirinkimams. Šiuolaikiniai vadybos ir personalo motyvavimo metodai. Projektų valdymas. Konfliktų valdymas ir derybos. Strateginis planavimas. Gauti kompetencijas liūdijantys pažymėjimai.).

2011 m. Pranešimas “Textiles at the Vilnius Academy of Arts – Networking activities” Tarptautinė ETN konferencija, Kaunas.

2011 m. Pranešimas  “Textiles at the Vilnius Academy of Arts – Networking activities” Tarptautinė konferencija Textile – Smart Art, Ryga.

2011 m. Pranešimas Apie nekaltybę, kaltę, garbę ir orumą. Dar kartą Vienaragio tema“,konferencija – seminaras  „MANO TERITORIJA: moteriškoji erdvė  dailėje”, organizatoriai – Vilniaus dailės akademija  ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija 2011 m. lapkričio 11 d. 

2012 m. Studentų ir dėstytojų mainai pagal Erasmus mainų programą Rygoa dailės Akademijoje. Skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinės tekstilės raiška Kasselio DOCUMENTA fone“, kūrybinės dirbtuvės „Fikcija ir realybė. Rygos mitai“.

2012 m. Pranešimas „ARTISTIC RESEARCH AND CREATIVA PRACTICE IN VAA TEXTILE DEPARTMENT“ ArcInTex workshop, The Swedish  School of Textiles, Boro University, Sweden.

2012 m. Vilniaus Dizaino Kolegijos baigiamųjų darbų Profesinio bakalauro kvalifikacijai įgyti komisijos pirmininkė

2012 m. Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos baigiamųjų dailės ir dizaino darbų vertinimo komisijos pirmininkė.

2012 m. Tarptautinis vasaros stovykla–seminaras „NIDA/SHARE 2012“. 

2012 m. Darbo grupės, kuriančios  „Priešmokyklinio ugdymo vaiko kompetencijų aprašą“ narė.

2012 m. Parengtų „Dailės ir Dizaino studijų krypčių reglamento rekomendacijų“  darbo grupės narė. Nacionalinis studijų kultūros kaitos projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“

2012 m. Paroda-konkursas  „Gada Balva Dizaina 2012“ (org. Latvijos dizaino sąjunga), Ryga.  Žiuri komisijos narė

2012 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiados tarybos narė

2012 m. SKVC projektas „Studijų krypčių reglamentai“. Dailės krypties studijų reglamento kūrimo darbo grupės narė.

2012 m. NEC (Nacionalinis egcaminų centras) užsakymas. Dailės mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo tvarkos sukūrimas. Darbo grupės narė.

2013  m. Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo ir siūlymų rengimo darbo grupės narė. ŠMM iniciatyva.

2013 m. Pranešimas „Red tape. Craftivizmo deklaracijos meninio aktyvizmo kontekste“, konferencija – seminaras  „MANO TERITORIJA: moteriškoji erdvė  dailėje” organizatoriai – Vilniaus dailės akademija  ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija.

2014 m. Norminių studijų kainų perskaičiavimo darbo grupės narė, ŠMM.

2014 m. Lietuvos moksleivių dailės olimpiados komisijos narė.

2014 m. Lietuvos moksleivių technologijų olimpiados komisijos narė.

2014 m. M. K. Čiurlionio dailės srities baigiamųjų darbų komisijos pirmininkė.

2015 m. Vilniaus Dizaino kolegijos mados specialybės baigiamųjų darbų profesinio bakalauro kvalifikaciniam bakalaurui gauti komisijos pirmininkė.

2015 m. Lietuvos moksleivių technologijų olimpiados komisijos narė.

2015 m. Lietuvos moksleivių technologijų olimpiados organizavimo tarybos  narė.

2015 m. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos įvaizdžio dizaino specialybės baigiamųjų darbų profesinio bakalauro kvalifikaciniam bakalaurui gauti komisijos pirmininkė.

2015 m. Zagrebo Valstybinės meno akademijos institucinio vertinimo komisijos narė.

2015 m. Rijeka Taikomojo meno akademijos institucinio vertinimo komisijos narė.

2015 m. ArcInTex ETN (tarptautinė doktorantūra) vasaros stovykla, kursai Berlyno dizaino ir meno universitetas Practice based research methods 

2015 m. Pranešimas „Active Textile. Art wich impacts not only on the art world but also on politics and law“. Tarptautinė ArcInTex konferencija, Vilniaus dailės akademija, Panemunės pilis.

2015 m. Pranešimas „Active Textile“. 5-os Rygos tarptautinės trienalės Tradition&Innovation: DIVERSITY&UNITY konferencijoje. Ryga.

2016 m. pranešimas “Active Textile. Textile as propoganda or the form of artistic activism”.  Tarptautinėje konferencijoje/simpoziume MAKE 2016 Symposium: Objects and Revolution, STACK THEATRE, CIT CORK SCHOOL OF MUSIC, UNION QUAY, CORK, Airija 

2016 m. pranešimas “Active Textile. Textile as propoganda or the form of artistic activism”, kūrybinės dirbtuvės. Ukrainos Nacionalinės meno akademijos Modernaus meno tyrimų instituto ekspozicijų salė, Kijevas.

2016 m. pranešimas “Active Textile. Textile as propoganda or the form of artistic activism”, kūrybinės dirbtuvės. Odesos Modernaus  meno muziejus, Ukraina.

2016 m.  Vilniaus dizaino kolegijos įvaizdžio ir mados dizaino specialybės baigiamųjų darbų profesinio bakalauro kvalifikaciniam bakalaurui gauti komisijos pirmininkė.

2016 m. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos įvaizdžio dizaino specialybės baigiamųjų darbų profesinio bakalauro kvalifikaciniam bakalaurui gauti komisijos pirmininkė.

2016 m. VDA meno doktorantūros baigiamųjų darbų doktorantūros moksliniams laipsniui gauti komisijos narė.

2016 m. pranešimas „Dialogue and Cooperation Vilnius Academy of Arts and company Audejas“tarptautinėje ArcInTex konferencijoje “Smart Textiles: intersections between basic research and industrial applications” The Swedish School of Textiles, University of Borås, Sweden.

2016 m. ArcInTex ETN (tarptautinė doktorantūra) kursai Berlyno dizaino ir meno universitetas Textile architecture.

2016 m. ArcInTex ETN (tarptautinė doktorantūra) vasaros stovykla, kursai Londono Karališkojoje menų akademijoje Research entrepreneurship in the academic and non academic area.

2016 m. Ulrik Martin Larsen doktorantūros gynimo vertinimo komisijos narė. Disertacijos tema Dressing and wearing.  Move ment directed by dress, dress directed by move ment.

2017 m. Recenzija Leidiniui „MENAS. TERAPIJA. SVEIKATA“. Leidinio sudarytojai:  doc. dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Audronė Brazauskaitė. Redaktorė: Audronė Meškauskaitė. © 2017. ISBN 978-9955-15-418-1

2017 m. pranešimas  „Tautinio kostiumo vieta ir reikšmė nacionalinėje kultūroje“. Tarptautinė konferencija „Tautinis kostiumas šiandien“, skirta Tautinio kostiumo metams paminėti, Lietuvos Respublikos Seimas, Vasario 14 d.

2017 m. Kvalifikacijos kėlimas. Higher Education Pedagogy in the Arts, A workshop at VAA 2017 10. 5-6, 12. 9 Art and creative practices

2017 m. Vilniaus dizaino kolegijos baigiamųjų darbų mados dizaino srityje gynimų komisijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti pirmininkė

2017 m. Lietuvos moksleivių technologijų olimpiada, komisijos pirmininkė.

2017 m. Ignasijaus Lajolos kolegijos baigiamųjų darbų mados dizaino srityje gynimų komisijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti pirmininkė.

2018 m. Monika Kirsnytė, Paulius Ragulis, Augustas Šukys, Rimantas Šimniškis, , Žilvinas Kancleris, Eglė Ganda Bogdanienė, Justina Pečiulytė, Arūnas Stirkė. Split-ring Resonators Formation On Fabric Using Conductive Polymer Polypyrrole. Open reading conference. Fizikos ir technologijų centre. 2018 m. kovas 

2018 m. Vilniaus dizaino kolegijos baigiamųjų darbų mados dizaino srityje gynimų komisijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti pirmininkė.

2018 m. Bendrojo ugdymo tarybos narė.

2018 m. Profesinių standartų vizualių menų srityje aprašo sudarytoja.

2018 m. Užsakomasis  LAMA tyrimas  „BENDRAI VYKDOMŲ STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į MENŲ STUDIJŲ KRYPTIS VEIKSMINGUMO VERTINIMO ANALIZĖ“, Darbo grupės narė.

2018 m  dalyvautauta konferencijoje „Visual Comunication pedagogy“, LCC, London.

2018 m  Lietuvos moksleivių Simono Daukanto kūrybos vardo olimpiada. Vertinimo komisisjos pirmininkė.