Tekstilė išplėstame lauke

Tekstilė išplėstame lauke (Textile in the Expanded Field), kuriame apibendrinu ir pateikiu ilgai plėtotas mintis apie tekstilę. Tuo pačiu kviečiu diskutuoti apie šiuolaikinės tekstilės sampratą meno ir visuomenės kontekste. Tekstilės meno ribos priklauso nuo to, kiek kūrėjai ir žiūrovai yra pasiruošę ir atviri naujų idėjų ir vizualių raiškų plėtrai ir gyvybingumui, bando praplėsti tradicinio suvokimo ribas, supranta jungčių į tarpdisciplininius naujadarus galimybes, nori kurti ir tyrinėti naują meno kokybę.

Apibendrinti profesijos tyrimo lauką estetineje formoje paskatino diskusijos, vykusios tarptautinės BIENALĖS 2009 metu, kurią moderavo menotyrininkė Laima Kreivytė. Tuomet buvo mėginama šiuolaikinės tekstilės meno plėtrai pritaikyti šiuolaikinio meno teoretikės Rosalind Krauss skulptūros dekonstravimo schemą Sculpture in the expanded Field. Tęstinių diskusijų metu buvo sudaryta schema Tekstilė išplėstame lauke, vėliau ją papildžius man svarbių menininkų ir mokslininkų mintimis apie tekstilę.
Eksponuotas nebaigtą kūrinį, jis – nuolat virsme.

Savo mintis apie šiuolaikinę tekstilę kviečiau užrašyti parodų lankytojus. Vėliau  dalis šių minčių išsiuvinėjama drobėje. Ši akcija – tai nuoroda į tekstilės meno plėtimąsi iki nenumatomų erdvių.

Kūrinio atlikimo technika – tradicinis siuvinejimas kryželiu pasirinktinai neatsitiktinai, nes ši technika simbolizuoja tradicinę tekstilę, amatininkiškumą, rankdarbystę.