Red Tape

Projektas Red Tape (Nereikalingos, laiką gaišinančios biurokratinės procedūros, angl. Obstructive official routine or procedure; time consuming bureaucracy. Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003) orientuotas į kritišką socialinės ir kultūrinės aplinkos vertinimą.

Kūrinių forma yra švelniai ironiška, estetinis vaizdinys neatidų žiūrovą klaidina. Meninę instaliaciją sudaro gražūs „rankdarbiai“ (objektai mano sumanyme turi būti patrauklūs), kurie byloja apie nepasitenkinimą ir prievartą. Tokią meninės tapatybės raiškos formą apibrėžiu ne tik kaip egzistencijos sąlygą, bet kaip vieną iš visuomeninės veiklos būdų, turintį ne tik meninę, bet ir socialinę vertę. Meno objektas suvokiamas kaip integrali visuomeninio gyvenimo dalis, įtvirtinanti ribos tarp estetinės ir kasdienės patirties išnykimą.

Red Tape instaliacijoje demonstruojama kaip tekstilė, tradiciškai laikoma švelniu, moterišku, namų idilės simboliu, gali tapti protesto ginklu, socialinio aktyvizmo priemone. Kūriniais skatinu atkreipti dėmesį į vieną opiausių šių dienų problemų – augantį profesijų ir institucijų veiklos reglamentavimą ir biurokratizavimą.

Instaliacijoje panaudojau dokumentų (reglamentų, nuostatų, taisyklių, veiklų aprašų) projektus ir juodraščius, tai ką kūriau (kartu su kolegomis) ruošiantis tarptautinei institucinei akreditacijai. Ne vienerius metus dirbu ties Bolonijos proceso gairių diegimu Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo erdvėje. To pasekoje susiformavo kritinis požiūris į perteklinę biurokratiją. Kiek prasmingas ir reikalingas nuolatinis planų ir ataskaitų rašymas? Instaliacijoje Red Tape į penkių kilimų seriją suaudžiau šimtus taisyklių, nuostatų, reglamentų ir įsakymų juodraščių, taip pat išsiuvinėjau reikšmingiausių dokumentų kopijas. Dieną dokumentus rašiau, o vakare juos siuvinėjau (rankomis ir programuojama siuvinėjimo mašina). Siuvinėjimo techniką pasirinkau kryptingai – badymas adata yra veiksmas, sietinas su plėšimu, skausmu ir kančia.